تعمیر دستگاههای رفراکتومتر – آکوامتر

تعمیر دستگاههای رفراکتومتر – آکوامتر

رفراکتومتر جهت اندازه گیری ضریب شکست مایعات می باشد وآکوامتر جهت اندازه گیری در صد اب مایعات وجامدات بکار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما: