رفراکتومتر آزمایشگاهی

رفراکتومتر ازمایشگاهی یا رفرکتومتر به معنای شکست سنج، که جهت شناسایی و تشخیص درجه خالص بودن مواد آزمایشگاهی به کار برده می شود. .

Showing 1–10 of 19 results

تماس با ما: