COD متر

COD متر

دستگاهی که جهت اندازه گیری COD بکار برده می شود.

 شامل دستگاه راکتور COD واسپکتروفوتومتر CODمی باشدشرکت پدیده کیفیت پارسیان عرضه هر دو دستگاه که راکتور آن ساخت خود شرکت وفوتومتر آنکه ساخت برندهای خارجی است راعرضه می نماید.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

تماس با ما: