اتمیک ابزوربشن اسپکترا
اتمیک ابزوربشن اسپکترا

تعمیر دستگاههای جذب اتمی

تعمیر دستگاههای جذب اتمی

امروزه کاربرد دستگاه جذب اتمی جهت تجزیه ترکیبات فلزي در هوا اهمیت
روز افزونی پیدا کرده است. دقت دستگاه جذب اتمی همراه با استفاده از کوره آنرا
را روشی ایده ال براي تعیین بسیاري از ترکیبات شیمیایی فلزي در هوا قرار
داده است. بطور کلی موسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا و اداره بهداشت
و ایمنی شغلی تجزیه دهها ترکیب شیمیایی فلز دار در هوا بوسیله دستگاه جذب
اتمی توصیه نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما: