ترازوی یک رقم آزمایشگاهی

ترازوی یک رقم آزمایشگاهی یکی از انواع تراروزهای آنالیتیکال آزمایشگاه می باشد که با دقت 0.1 گرم بوده وبا ظرفیتهای مختلف ارائه میگردد.

Showing all 10 results

تماس با ما: