سلهای اسپکتروسکوپی

سلهای اسپکتروسکوپی جهت دستگاه اسپکتروفوتومتر استفاده می گردد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

تماس با ما: