دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه FTIR

FTIR چیست ؟ اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه (Fourier Transform Infrared Spectrometer) که صورت مخفف آنالیز FTIR نامیده می شود به صورت عمده در سنتز مواد آلی، پلیمر ها، علوم شیمی و مهندسی شیمی، صنعت تولید دارو، تجزیه و تحلیل مواد غذایی و… مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با توجه به اینکه  امکان اتصال این دستگاه به تکنیک های کروماتوگرافی وجود دارد می توان مکانیسم واکنش های شیمیایی و تشخیص مواد ناپایدار با چنین ابزاری را مورد بررسی قرار داد.

نمایش یک نتیجه

تماس با ما: