جذب اتمی

طیف‌سنجی که به صورت مطالعه برهمکنش بین نور و ماده تعریف می‌شود به مطالعه ماده و خواص آن، با بررسی نورجذب شده از ماده مورد نظر می پردازد.طيف سنجی جذب اتمي تكنيكی براي شناسايي و اندازه گیری تركيبات عنصري يك نمونه از طريق مطالعه انر‍ژي تابشي به وسيله اتم ها است.

نمایش یک نتیجه

تماس با ما: