جارتست آزمایشگاهی

جارتست یکی از آزمایش  های هم آب و فاضلاب است.اگر چه اخیرا پیشرفت هایی در شناخت مکانیزم فرایند انعقاد حاصل شده اما هنوز از آن به عنوان یک دانش دقیق و جامع نام برده نمی شود.از این رو انتخاب و به دست آوردن مقادیر بهینه از منعقد کننده ها به جای آن که از طریق کمی و فرمول محاسبه شود به روش تجربی و با آزمایش محاسبه می گردد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

تماس با ما: