انکوباتور آزمایشگاهی

انکوباتور آزمایشگاهی دستگاهی هست که دما، رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای نگهداری و کشت نمونه های آزمایشگاهی کنترل می کنند.

Showing 1–10 of 11 results

تماس با ما: