استیرر آزمایشگاهی

  • استیرر آزمایشگاهی جهت بهم زدن محلولهای آزمایشگاهی بکار برده می شود.
  • که بصورت آنالوگ ودیجیتال ساخته می شود.
  • ومعمولا تا دور 1800 دارد.

نمایش یک نتیجه

تماس با ما: