لوازم آزمایشگاهی

 لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی معمولا به سه دسته زیر تقسیم می گردند:

الف-لوازم شیشه ای

ب-لوازم سرامیکی

ج-لوازم فلزی

 • -لوازم شیشه ای

 1. بشر ازمایشگاهی

وسیله ای است که جهت گرم کردن محلولها،برداشتن حجم معینی از محلولها ،حل کردن مواد ومحلولها ،تبخیر محلولها،همزدن ومخلوط کردن محلولها  در آزمایشگاه بکار برده می شود.ودر حجمهای مختلف بسته به نیاز ازمایشگاه استفاده میگردد.ودر بصورت شیشه پیرکس تولید می گردد که مقاوم به دماهای بالا باشد .

 1. ارلن آزمایشگاهی

وسیله ازمایشگاهی که جهت نگهداری محلولها ومخلوط کردن  وتیتر کردن محلولها استفاده می گردد.ودرحجمهای مختلف ارائه می گردد.    وبه صورت ارلن دهانه گشاد ودهانه باریک تولید می گردد.واز انواع آن ارلن خلا وارلن یدی هم می باشد.

 1. استوانه مدرج

یکی از لوازم آزمایشگاهی متداول در آزمایشگاه استوانه مدرج می باشد که جهت برداشتن حجم معینی از محلولها ومایعات بکار برده می شود که از دقت پایینی برخوردار بوده ودر حجم های مختلف تولید وارائه می گردد واز نوع پلاستیکی وشیشه ای می باشد .

 1. بالن

بالن جهت برداشتن حجم معینی از مایعات ومحلولها بکار برده میشود ودر چند نوع تولید می گردد که بالن حجمی که دقت کمتری دارد وبالن ژوژه که دارای دقت بالاتری می باشد ویک نوع بالن تقطیر می باشد که جهت تقطیر مایعات ومحلولها استفاده می گردد.

 1. پی پت

پی پت یکی از لوازم آزمایشگاه می باشد که برای برداشتن حجم مشخصی از محلولها ومایعات  بکار بده میشود که به صورتهای حبابدار که دارای دقت بیشتری بوده وبصورت مدرج که دقت کمتری دارد تولید می گردد.

 1. بورت

بورت جهت ریختن محلولها ومایعات در داخل آن استفاده می گردد که بوسیله ان مایعات ومحلولها ی دیگر تیتر می گردد که به دوصورت شیر شیشه ای وشیر تفلونی استفاده می گردد.

 

 1. شیشه درب آبی

یکی از لوازم ازمایشگاهی جهت نگهداری مواد شیمیایی وجلوگیری از تبخیر مواد شیمیایی

ودر حجم های مختلف می باشد.

 1. باریل

باریل جهت نگهداری مواد در حجم های بالا استفاده می شود و یک شیر به ان متصل می گردد وبه مرور از آن محلول استفاده می گردد که بصورت شیشه ای یا پلیمری پلاستیکی عرضه می شود.

 1. دسیکاتور

این وسیله جهت نگهداری مواد وسرد کردن مواد دور از رطوبت بکار برده می شود که به دوصورت شیر دار وبدون شیر استفاده می گردد. مواد را پس از خارج کردن از جای گرم بدرون دسیکاتور انتقال می دهند تا هم سرد شود وهم رطوبت جذب نکند.

دسیکاتور
دسیکاتور
 1. دکانتور

این یک از لوازم آزمایشگاهی است که جهت جداسازی محلولها با دو فاز جداگانه استفاده می گردد .که در حجم های مختلف ارائه می گردد.

 1. پیکنومتر

پیکنومتر جهت اندازه گیری دانسیته مایعات وجامدات بکار برده می شود.

پیکنومتر
پیکنومتر
 1. سرنگ GC

این وسیله جهت تزریق نمونه به دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده میشود که معمولا حجم های میکرولیتری می باشد.

سرنگ GC
سرنگ GC
 1. مبرد (کندانسور)

جهت تقطیر محلولهای آزمایشگای بکار برده می شود.

مبرد-کندانسور
مبرد-کندانسور
 • لوازم سرامیکی

 1. هاون

هاون جهت خرد کردن وپودر کردن مواد در آزمایشگاه استفاده میگردد.

هاون
هاون
 1. بوته

بوته برای گرم کردن وسوزاندن مواد در هیتر یا کوره با دمای بالا استفاده می شود .

کروزه
کروزه
 1. قیف بوخنر

قیف بوخنر یکی از لوازمی است که بکمک کاغذ صافی جهت صاف کردن محلولها ومواد استفاده میگردد.

قیف بوخنر سرامیکی
قیف بوخنر سرامیکی
 1. کروزه

کروزه برای گرم کردن وسوزاندن مواد در هیتر یا کوره با دمای بالا استفاده می شود .

کروزه
کروزه
 • لوازم فلزی

 1. اسپاتول

برای برداشتن مواد در اندازه های کم در آزمایشگاه استفاده می گردد.

اسپاتول
اسپاتول
 1. پنس

این وسیله جهت برداشت قطعات ریز در آزمایشگاه استفاده می شود.

پنس
پنس
 1. گیره

جهت نگه داشتن لوازمی مثل بورت ،مبرد،بالن و…. استفاده می گردد.

گیره
گیره

وادامه دارد…

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما: