تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی شامل دسته بندی ذیل می باشد:

الف-تجهیزات عمومی ازمایشگاه

ب- تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

 • تجهیزات عمومی آزمایشگاه
 1. آون آزمایشگاهی

دستگاهی است که برای گرم کردن محلولها واجسام تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد استفاده می گردد وبنا به درخواست تا دمای ۳۰۰ درجه هم ساخته می شود که با دقتهای دهم درجه تا ۵ درجه سانتیگراد ساخته وطراحی میگردد.

وجنس بدنه معمولا فلزی با رنگ الکتروستاتیک ویا استیل وداخل ان از جنس آلومینیم ویااستیل ساخته می شود.

وومعمولا از حجم های ۱۰ تا۲۰۰ لیتری  می باشد وبنا بر درخواست مشتری ارائه می گردد.

وبصورت آنالوگ ودیجیتال وکنترل هوشمند طراحی می گردد.

آون بیندر آلمان
آون بیندر آلمان
 1. انکوباتور آزمایشگاهی

دستگاهی است که برای گرم کردن محلولها واجسام تا دمای ۷۵ درجه سانتیگراد استفاده می گردد که با دقتهای دهم درجه تا ۵ درجه سانتیگراد ساخته وطراحی میگردد.وبصورت یخچالدار هم طراحی وساخته می گردد که تادمای -۱۰درجه سانتیگراد تا دمای ۷۵ درجه کنترل می گردد.وضمنا بصورت شیکردار هم ساخته می گردد که جهت شیکر کردن محلولها استفاده می گردد.

وجنس بدنه معمولا فلزی با رنگ الکتروستاتیک ویا استیل وداخل ان از جنس آلومینیم ویااستیل ساخته می شود.

وومعمولا از حجم های ۱۰ تا۲۰۰ لیتری  می باشد وبنا بر درخواست مشتری ارائه می گردد.

وبصورت آنالوگ ودیجیتال وکنترل هوشمند طراحی می گردد.

انکوباتور بیندر آلمان
انکوباتور بیندر آلمان
 1. کوره آزمایشگاهی

کوره جهت گرم کردن مواد واجسام ومحلولها  تادمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بکار برده می شود.

ودر حجمهای مختلف از ۲ لیتری تا ۲۰ لیتری ساخته می شود.

وجنس داخل آن از آجرنسوز وسیمان نسوز  استفاده می گردد.

کوره آزمایشگاهی
کوره آزمایشگاهی
 1. هات پلیت آزمایشگاهی

این تجهیز جهت گرم کردن محلولها در محیط باز بوده که معمولا تا دمای۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه راپوشش میدهد

که بصورت دیجیتال وآنالوگ می باشد که در ابعاد مختلف و به صورت دایره ای یا به صورت مربع ومستطیل طراحی می گردد.

هات پلیت مستطیل
هات پلیت مستطیل
 1. هیتر استایرر آزمایشگاهی

این دستگاه جهت گرم کردن و همچنین بهم زدن محلول ها استفاده می گردد. که تا دمای ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. وبصورت دیجیتال وآنالوگ بوده ودر ابعاد مختلف و به صورت دایره ای یا به صورت مربع ومستطیل طراحی می گردد.

هیتر استایرر IKA
هیتر استایرر IKA

 

 

 1. بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری یا همان حمام آب آزمایشگاهی می باشد. که جهت گرم کردن مواد ومحلولها در یک حمام اب تا دمای جوش آب  می باشد مزیت این نسبت به هیتر این است که دما از دمای جوش بالاتر نمی رود وهمچنین دما با سرعت کمتری بالا می رود ونمونه هم نمی سوزد.ودما تنظیم شده وقابلیت کنترل دارد.

بن ماری جوش دربدار با سیستم کنترلر دیجیتال
بن ماری جوش دربدار با سیستم کنترلر دیجیتال
 1. شیکر آزمایشگاهی

این دستگاه جهت شیکر کردن یا تکان دادن نمونه وهمگن کردن وهمچنین باعث حل شدن مواد در محلول یا جداشدن یک ماده وحل شدن آن در حلال می گردد .

شیکراوربیتالی مدل 2008
شیکراوربیتالی مدل ۲۰۰۸
 1. سانتریفوژ آزمایشگاهی

سانتریفوژ برای جداسازی فاز جامد از یک فاز مایع یا یک فاز  ازیک فاز دیگر استفاده می گردد.
که با سرعتهای مختلف وتعداد شاخه های متفاوت بسته به نوع کاربرد آن در آزمایشگاه طراحی می گردد.
وحتی بصورت یخچالدار هم طراحی می گردد..
سانتریفوژ یونیورسال سری PIT320 دوربالا (کلاسیک)
سانتریفوژ یونیورسال سری PIT320 دوربالا (کلاسیک)
 1. هود شیمیایی

این تجهیز  که در آزمایشگاه ها بسیار حائز اهمیت است بدلیل که ایمنی آزمایشگاه را تامین می کند واکثر مواد شیمایی مضر هستند وخطرناک وبخارات وبوی انها باعث بیماریهای مختلف وآسیب به انسان ها می گردد لذا وجود این دستگاه بسیار لازم است واز الزامات اولیه آزمایشگاه می باشد.که با ابعاد مختلف ساخته وطراحی می گردد ودارای فن معمولی وفن سانتریفوژی که دارای مکش بالاتری هست طراحی می گردد.

هود لامینار
هود لامینار

 

        ۱۰-   PHمتر

      PHمتر دستگاهی است که برای اندازه گیری PHمحلولها بکار برده می شود. واسیدی وبازی بودن محلولها  اندازه گیری می شود.که محدوده ۰تا ۱۴ را اندازه گیری کرده ومعمولا دقت ۰٫۰۱ دارد وبا بافرهای ۴و۷ بصورت معمول ودر بعضی مواقع به صورت سه نقطه ای هم کالیبره می گردد.این دستگاه پر کاربردترین دستگاه در آزمایشگاه ها می باشد.وبه صور ت قلمی ، پرتابل ورومیزی طراحی می گردد.

PH متر مدل PH500رومیزی تایوانی
PH متر مدل PH500رومیزی تایوانی

         ۱۱-کنداکتومتر

 

این تجهیز یکی دیگر از تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که هدایت الکتریکی محلولها توسط این دستگاه اندازه گیری می گردد که محدوده میکرو زیمنس تا میلی زیمنس را پوشش می دهد که با استاندارد KClکالیبره می گردد. وبه صور ت قلمی ، پرتابل ورومیزی طراحی می گردد.

کنداکتومتر پرتابل
کنداکتومتر پرتابل

           ۱۲-رفراکتومتر

این دستگاه جهت اندازه گیری ضریب شکست وبریکس(غلظت) مایعات ومحلولهای خالص بکار برده می شودکه بصورت دستی ،رومیزی تولید میگردد.  ورومیزی به دو نوع  انالوگ ودیجیتال طراحی می گردد.

رفراکتومتر پرتابل مدل HI96800 هانا
رفراکتومتر پرتابل مدل HI96800 هانا

                       ۱۳-اکسیژن سنج

یکی دیگر از تجهیزات اکسیژن متر است میزان اکسیژن حل شده در محلول را اندازه گیری می کند.

             وبه صور ت قلمی ، پرتابل ورومیزی طراحی می گردد.

BOD/DO متر رومیزی مدل HI5421هانا
BOD/DO متر رومیزی مدل HI5421هانا

 

           ۱۴.ترازوی آزمایشگاهی

           این تجهیز که یکی دیگر از پرکاربردترین تجهیز آزمایشگاهی می باشد که در آزمایشاهها استفاده می گردد.

          که از دقت های یک گرم تا یک صدهزارم طراحی می گردد وهر کدام از این دقتها با ظرفیتهای متفاوت تولید می              گردد.

ترازوی آزمایشگاهی مدل MG214Ai بل ایتالیا
ترازوی آزمایشگاهی مدل MG214Ai بل ایتالیا

         ۱۵-میکسر آزمایشگاهی

این دستگاه جهت هم زدن محلولها ومایعات با ویسکوزیته کم تا ویسکوزیته بالا استفاده می گردد.

میکسر میله ای فول دیجیتال C3
میکسر میله ای فول دیجیتال C3

        ۱۷-پمپ خلا

این تجهیز جهت ایجاد خلا در آزمایشگاه بکار  برده می شود وجهت صاف کردن محلولها وهچنین کشیدن محلولها در داخل پی پت استفاده می گردد.

         ۱۸-شوف بالن

این وسیله جهت گرم کردن مایعات وداخل بالن می باشد که جهت تقطیر هم استفاده می گردد.

شوف بالن

 

 •       تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

          ۱-ویسکومتر آزمایشگاهی

این وسیه جهت اندازه گیری  ویسکوزیته محلولها ومایعات بکار برده می شود که همبه صورت دینامیک وچرخشی استفاده می شود وهم به صورت سینماتیک که با ویسکومترهای شیشه ای استفاده می گردد.

ویسکومتر لومی فرانسه
ویسکومتر لومی فرانسه
ویسکومترهای کانن فنسکی
ویسکومترهای کانن فنسکی

                 ۲-اسپکتروفوتومتر uv-vis  

این تجهیز جهت خواندن جذب وعبور محلولها در ناحیه ۱۳۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر می باشد که برای تعیین غلظت محلولها طبق قاون بیر لامبرت استفاده می شود.

اسپکتروفوتومتر EMCLAB آلمان
اسپکتروفوتومتر EMCLAB آلمان

                      ۳- اسپکتروفوتومتر FT-IR

این دستگاه جهت مشخص کردن گروههای عاملی در ترکیبات الی می باشد.
دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه FTIR
دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه FTIR

 

وادامه دارد….

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما: