سازمان غذا ودارو اصفهان
سازمان غذا ودارو اصفهان

معاونت غذا و دارو

هدف اصلی این مدیریت ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی دارویی میباشد این مهم با نظارت بر توزیع و عرضه داروها و مکمل های دارویی در تمامی سطوح زنجیره عرضه تا تحویل به مصرف کننده صورت میپذیرد. در راستای انجام ماموریتهای سازمانی خود، مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای شش واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه مینمایند:

۱- واحد امور داروخانه ها

۲- واحد فنی و نظارت

۳- واحد نظارت بر داروهای اعتیادآور

۴- واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی

۵- واحد نظارت بر شرکت های پخش سراسری و فوریتی دارو

۶- واحد نظارت بر واردات و ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما: