ستاد مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر

ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما: