دانشگاه دولتی یاسوج
دانشگاه دولتی یاسوج

دانشگاه دولتی یاسوج

دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۶۲ با نام آموزشکده فنی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز فعالیت خود را در ساختمان تربیت معلم دخترانه کوثر یاسوج آغاز نموده و در سال ۱۳۷۲ با ایجاد و راه اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز تغییر نام یافت، پس از آن در سال ۱۳۷۴ تبدیل وضعیت آن به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی مورد موافقت قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۷۵ این مجتمع رسماً فعالیت خود را مستقل از دانشگاه شیراز ادامه داد. سپس به منظور رشد ، توسعه و تعالی آموزش عالی در منطقه و استان تلاش های فراوانی صورت گرفت تا اینکه در اول خرداد۷۸ تبدیل وضعیت قطعی مجتمع آموزش عالی یاسوج به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و سرانجام در سال ۱۳۷۸ رسماً به دانشگاه یاسوج ارتقا یافت .
در حال حاضر ، حدود ۶۰۰۰ دانشجو در ۳۰ رشته کارشناسی و ۴۵ رشته کارشناسی ارشد و ۱۹ رشته دکترا در ۶ دانشکده به تحصیل در این دانشگاه مشغول هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما: