دستگاههای تست فیلم1
دستگاههای تست فیلم1

تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به بسته بندی فیلم و لفاف

تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به بسته بندی فیلم و لفاف

دستگاههایی جهت آزمایش موارد زیر:

اندازه گیری میزان عبور گاز از فیلم ولفاف

اندازه گیری میزان عبور بخار آب از فیلم ولفاف

تست مقاومت به دوخت

تست کشش افقی

تست مقاومت پیچشی

تست مقاومت دستگیره های بسته بندی

تست ترکیدگی بسته بندی سوسیس

کاتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما: