اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام
اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام

اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام

اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام

وظایف اساسی سازمان:

حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست

پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست

ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست

برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل آلودگیهای بیش از ظرفیت قابل تحمل  محیط

بررسی، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا حصول شناسائی در زمینه های زیر :

عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا ، خاک، مواد زائد، آفت کشها، کودهای شیمیائی، سرو صدا و نظایر آنها

چگونگی استقرار پدیده های عمرانی و توسعه کشور مانند واحدهای صنعتی، نیروگاهها، سدها، مجتمع های کشاورزی وعمرانی و سکونت گاههای انسانی و نظایر آن

استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط

مناطقی که دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فرد اکولوژیک می باشند و تعیین حدود آنها

گونه های با ارزش خاص و نادر در حال انقراض گیاهی و جانوری و زیستگاه های آنها و روابط اکولوژیک و تعیین پراکندگی آنها

مسائل زیست محیطی منطقه ای با استفاده از همکاری کشورهای همجوار و همکاری بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما: